acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

ACSP News

ACSP News, Activities and Public relations of the school

No. Title
01. ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 45 ปีของการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
02.
03.
04.
05. บรรยากาศพิธีปิดการสัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2567 และมอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่เข้าร่วมการสัมมนาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และหน่วยงานที่สังกัด
06. ครูสนับสนุนการสอน ได้เข้าร่วมกิจกรรม “คุยให้มันส์สนิทกันให้แน่น” เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในระหว่างเพื่อนครูด้วยกัน ณ ห้อง ACSP Multi-Skills Center โดย มิสอัมพา จำเนียร หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ
07. บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
08.
09. งานส่งเสริมวิชาการ จัดประชุมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่องกิจกรรมชมรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ บริเวณ Saint Louis Arena
10.
11. คณะครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เข้ารับการการอบรม เรื่อง เทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียน ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
12.
13. งานลูกเสือได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือกิจกรรมคัดเลือกและพัฒนาลูกเสือกองร้อยพิเศษ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
14. ภราดามานิต สกนธวัฒน์ และ ภราดาณัฐธร สุพล รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ คณบดีและอาจาร์ยจากคณะการสอนภาษาจีนนานาชาติมหาวิทยาลัย Minzu University of China พร้อมกับพูดคุยแนวทางการจัดการเรียนสอนภาษาจีนและการศึกษาต่อร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
15. ผู้แทนวิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.ประวีณา คาไซ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนายจุติพัทย์ ประจันตะ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกรับสมัคร เข้าเยี่ยมโรงเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
16.
17. งานส่งเสริมวิชาการ จัดประชุมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่องกิจกรรมชมรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
18. บรรยากาศกิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ สัปดาห์แรกของปีการศึกษา 2567
19. มาสเตอร์ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ประชุมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประชาสัมพันธ์งาน ACSP Bowling 2024 ที่จะจัดขึ้น @ Blu-O rhythm and Bowl MEGA BANGNA
20. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ แผนก English Program จัดโครงการทัศนศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิต ม.1-ม.3 EP (EP Interdisciplinary Camp) ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ค. 2567 ณ ศูนย์การเรียนรู้หอมป่าจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
21. งานส่งเสริมวิชาการ จัดประชุมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่องกิจกรรมชมรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
22. มาสเตอร์ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ประชุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อประชาสัมพันธ์งาน ACSP Bowling 2024 ที่จะจัดขึ้น @ Blu-O rhythm and Bowl MEGA
23. บรรยากาศ​กิจกรรมบูรณาการ​ทักษะ​ชีวิต และกิจกรรมปลูกป่าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Unity Camp)
24.
25. คุณศุลีพร ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ และผู้แทนคณะครู มอบกระเช้า พร้อมเรียนเชิญทางโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมประชาสัมพันธ์ข้อมูลในการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ในงาน "ก้าวต่อไปของพี่ อ.3" ณ โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์
26. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ตรวจร่างกายเพื่อนำผลการตรวจไปสมัครเรียนเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
27. บรรยากาศกิจกรรมการเรียนสอนเสริมวันเสาร์ ปีการศึกษา 2567
28.
29. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
30. การปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2567 โดยภราดา ดร.มณฑล ประชุมราช ผู้อำนวยการ
31.
32. บรรยากาศพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ของนักเรียนทุกระดับชั้น โดยมี ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช และคณะภราดา ร่วมเป็นประธานในพิธี
33. กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนครั้งที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ทั้งแผนก MLP และ แผนก EP
34. ฝ่ายวิชาการอบรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดย มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
35. MLP Secondary 4 Students participated in a morning assembly conducted by representatives from Secondary 4/7
36. ภราดาณัฐธร สุพล รองผู้อำนวยการ และคุณครูงานห้องสมุด รับมอบโล่รางวัล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ "เป็นสถานศึกษาส่งเสริมการอ่านดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2566 ในโครงการ "Nanmeebooks Reading Club ปีที่ 23"
37. ภราดาณัฐธร สุพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ได้มอบเงินในโครงการส่งเสริมและช่วยเหลือชุมชน/ผู้ด้อยโอกาส ให้กับวงดนตรีผู้พิการทางสายตา คณะเสียงสวรรค์ เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท
38. บรรยากาศ การทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระของนักเรียนทุกระดับชั้น ครู และผู้ปกครองร่วมทำบุญ จัดโดยงานปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ณ Saint Louis Arena และ บริเวณ Sport Center
39. กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ม.2 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2567
40. กิจกรรม “ใจดี พี่ติวให้” Update TCAS68 by Ondemand
41. กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนครั้งที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 ทั้งแผนก MLP และ แผนก EP
42. “การอบรมเชิงปฏิบัติการ สมศ.รอบที่ 5”