acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

บรรยากาศ​กิจกรรมบูรณาการ​ทักษะ​ชีวิต และกิจกรรมปลูกป่าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Unity Camp)

เมื่อวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2567 ณ วัดท่าชัยศรีสุทธาวาสและโรงแรมภูสักธารรีสอร์ต จังหวัดนครนายก โดยมีภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ให้โอวาทและอวยพรในการเดินทาง โดยนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ฟังธรรมเทศนา และถวายสังฆทาน และฟังการบรรยายความสำคัญของป่าและวิธีการปลูกป่าโดยวิทยากร และทำกิจกรรมปลูกป่า ณ วัดท่าชัยศรีสุทธาวาส พร้อมร่วมกิจกรรมสันทนาการ เพื่อทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนๆ รวมถึงทำกิจกรรม​เสริมสร้าง​ความสามัคคี​ที่จัดขึ้นโดยทีมงานจากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จากนั้นเข้าร่วมกิจกรรมฝากตัวเป็นศิษย์ ซึ่งจัดโดยนักเรียนกลุ่มออแก​ไนซ์​ระดับชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่ 4 เพื่อแสดงความเคารพและฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของคุณ​ครู​โดยมีมาสเตอร์ปริวัตร โวหาร, มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ และมาสเตอร์ภูมิชนะ เกิดพงษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและในวันสุดท้ายได้เข้าร่วมกิจกรรมภายในสวนน้ำมีน้ำมีนา (Meenam Meena Water Play) เพื่อให้นักเรียนได้ผ่อนคลายจากการเรียนและเติมพลังเพื่อพร้อมเข้าสู่การเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1ต่อไป