โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
 
INFORMATION ACSP
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 ระดับชั้นประถมศึกษา เวลา 8.30 - 11.30 น. และระดับชั้นมัธยมศึกษา เวลา 13.00 - 15.30 น. (หมายเหตุ : ขอให้นักเรียนระดับมัธยมที่มาร่วมปฐมนิเทศแต่งเครื่องแบบโรงเรียนเดิมมาให้เรียบร้อย)
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
เข้าสู่หน้าหลัก
ระบบ E-office สำหรับคุณครู
     
  ระบบSWIS
  เอกสารสำหรับครู
  ระบบแจ้งซ่อม
  ชมรม
  สารสนเทศโรงเรียน
  ทำเนียบบุคลากรคร
  ร่วมงานกับเรา
  วิชาการโรงเรียน
  สื่อการเรียนรู้ออนไลน์
  ห้องสมุด ACSP
 
 
 
   
 
   

จำนวนผู้เยี่ยมชม
Untitled Document
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ:: acsp
 
 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
 
   

โปรแกรม
กรอกคะแนน
สำหรับคุณครู

 

Download ใบสมัครเรียน
ภาคฤดูร้อน

 

งานวิชาการ

 

งานวิชาการ

 

VDO พิธีเจิมแผ่นศิลา

   

Download
ตารางสอบและ
เนื้อหาข้อสอบ
ปลายภาคเรียน

ประกาศห้องเรียน
นักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2558

งานวัดผล

  งานสำนัก   งานธุรการ

Download รายละเอียดกิจกรรมค่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2558

 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ:: acsp
  ธนาคารภาพ | PHOTO BANK
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  ทำเนียบท่านผู้อำนวยการ
สารผู้อำนวยการ
     
 
       

 

ความภาคภูมิใจ ชาวอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ

 

ค่าเล่าเรียน
ปีการศึกษา
2557
       

 

ดาวน์โหลด
วารสารออนไลน์

 

 2014
 Download
 
   
 
   
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
 
             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd Theparak Muang SamutprakarnTel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.