โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
   
  INFORMATION ACSP ||
ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 // Welcome back to Assumption Samutprakarn School : The second semester of academic year 2017
 
  Untitled Document
   
   
             
      ACSP INFORMATION
สารสนเทศโรงเรียน
   
             
      ACSP Human Resource
ทำเนียบบุคลากรครู
   
             
      ACSP Library
ห้องสมุด ACSP
   
             
      ACSP Chanel
by Ed.Tech

สื่อวีดีทัศน์
   
             
             
   
   
             
      E-office
หน้าระบบจดหมายข่าว
สำหรับคุณครู
   
             
     

SWIS PLUS ACSP
ระบบ SWIS โรงเรียน

   
             
      Teacher's Download
เอกสารสำหรับครู
   
             
      TEACHER TIMETABLE
ตารางสอนครูผู้สอน
   
             
      Medical For Teacher
เบิกค่ารักษาพยาบาล
สำหรับคุณครู
   
             
      กรอกคะแนนออนไลน์    
             
             
   
   
             
      CLASSROOM TIMETABLE
ตารางสอนห้องเรียน
   
             
      EXAM SCHEDULE
ตารางสอบนักเรียน
   
             
      Exam Results
ประกาศผลสอบนักเรียน
 
             
      CLUB ACSP
ชมรมสำหรับนักเรียน

   
             
 
   
   
       
   
   
             
 
   
   
             
    โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ที่อยู่ : 419/1389 หมู่ 5
ถ. เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2384-7491-6
แฟกซ์ : 0-2384-0445
อีเมล์ : acsp@acsp.ac.th
: AssumptionSamutprakarnOffcial
   
             
   
   
             
    Untitled Document    
             
 

 

  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ:: acsp
 
Untitled Document
 
จดหมายถึงผู้ปกครอง
ACSP Family Rally ครั้งที่ 20
เส้นทางกรุงเทพฯ-ชะอำ ระหว่างวันที่ 28-29 เม.ย. 2561


สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ห้องธุรการ
โทร. 02-384-7491-6 ต่อ 0, 100

- ดาว์นโหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

ดาว์นโหลดเอกสารจากทางโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 (สำหรับผู้ปกครอง)


จากฝ่ายวิชาการ

 
เอกสารสำหรับคุณครู
เอกสารงานวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2560 (สำหรับคุณครู)
- ปพ.คุณลักษณะ ประจำปีการศึกษา 2560
- แบบฟอร์มใบร่างมือ ประจำปีการศึกษา 2560


จากงานวัดและประเมินผล

การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (สำหรับคุณครู) จากงานนโยบายและแผนฯ

เอกสารการอบรมระบบSWIS PLUS (สำหรับคุณครู)


จากหน่วยงานวิทยสนเทศ

 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
ACSP PHOTO BANK
 
  Untitled Document
 

 
         
      ABOUT ACSP
หน้าเกี่ยวกับโรงเรียน
   
         
      Director's Residence
ทำเนียบผู้อำนวยการ
   
         
      Director Message
สารจากผู้อำนวยการ
   
         
      Foundation
มูลนิธิในเครือ
เซนต์คาเบรียลฯ
   
   
         
 
 
         
       
   
 
 
         
      รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ปีการศึกษา2560
   
         
   
 
 
         
    - ปฎิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2560    
    - เอกสารขอรับ - ส่ง รถนักเรียน    
    - ตารางการเข้าแถวตอนเช้า 2560    
    - ตารางการตรวจผมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560    
    - ตารางรางอาหารประจำเดือน พฤษภาคม    
   
 
 
         
      ดาว์นโหลดวารสาร
(Letter 172)
   
         
   
 
VDO กายบริหารช่วงเช้า (ฝ่ายกิจกรรม)
 
   
         
   
 
 
         
       
         
       
         
       
         
       
         
       
         
       
         
   
 
             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd., Amphur Muang, Samutprakarn 10270 Tel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.