โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
 
INFORMATION ACSP
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจะเปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่2ในวันจันทร์ที่19 ตุลาคม พ.ศ.2558 และจะเริ่มการสอนพิเศษเย็นในวันเดียวกัน และเริ่มเรียนพิเศษวันเสาร์ในวันเสาร์ที่24 ตุลาคม พ.ศ.2558
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
เข้าสู่หน้าหลัก
ระบบ E-office สำหรับคุณครู
     
  ระบบSWIS
  เอกสารสำหรับครู
  ระบบแจ้งซ่อม
  ชมรม
  สารสนเทศโรงเรียน
  ทำเนียบบุคลากรคร
  ร่วมงานกับเรา
  วิชาการโรงเรียน
  สื่อการเรียนรู้ออนไลน์
  ห้องสมุด ACSP
 
 
 
   
 
   

จำนวนผู้เยี่ยมชม
Untitled Document
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ:: acsp
 
Untitled Document
 
 
Downloadโครงสร้างข้อสอบ
CGPA-FSGปีการศึกษา 2558

(งานวิชาการ)
 

การกำหนดค่าเป้าหมาย
การพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(งานมาตรฐาน)

 
เอกสารปพ.คุณลักษณะ ปี2558
(สำหรับคุณครู) (งานวัดผล)
  ตารางห้องเรียนสำหรับนักเรียน
(งานวิชาการ)
 
ตารางงานสอนสำหรับครู
(งานวิชาการ)
  ตารางห้องเรียนสำหรับนักเรียน
(งานวิชาการ)
     
 
Downloadการเตรียมตัวศึกษาต่อ
ปีการศึกษา 2559
(งานแนะแนว )
  Downloadระเบียบฝึกนักศึกษา
วิชาทหารประจำปีการศึกษา 2558

(งานรักษาดินแดน )
     
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ:: acsp
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  ทำเนียบท่านผู้อำนวยการ
สารผู้อำนวยการ
     
       

 

ความภาคภูมิใจ ชาวอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ

 

ค่าเล่าเรียน
ปีการศึกษา
2558
       

 

Download
วารสารออนไลน

 

 2015
 Download
 
   
 
   
 
 
             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd., Amphur Muang, Samutprakarn 10270 Tel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.