โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
   
  INFORMATION ACSP ||
ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 // Welcome back to Assumption Samutprakarn School : Summer Course 2019
 
  Untitled Document
   
   
             
      ACSP INFORMATION
สารสนเทศโรงเรียน
   
             
      ACSP Human Resource
ทำเนียบบุคลากรครู
   
             
      ACSP Library
ห้องสมุด ACSP
   
             
      ACSP Chanel
by Ed.Tech

สื่อวีดีทัศน์
   
             
             
   
   
             
      E-office
หน้าระบบจดหมายข่าว
สำหรับคุณครู
   
             
     

SWIS PLUS ACSP
ระบบ SWIS โรงเรียน

   
             
      Teacher's Download
เอกสารสำหรับครู
   
             
      TEACHER TIMETABLE 2018
ตารางสอนครูผู้สอน 2561
 
             
      Medical For Teacher
เบิกค่ารักษาพยาบาล
สำหรับคุณครู
   
             
      กรอกคะแนนออนไลน์    
             
             
   
   
             
      CLASSROOM TIMETABLE 2018
ตารางสอนห้องเรียน 2561
 
             
      EXAM SCHEDULE
ตารางสอบนักเรียน
   
             
      Exam Results
ประกาศผลสอบนักเรียน
 
             
      CLUB ACSP
ชมรมสำหรับนักเรียน

   
             
      ทำเนียบชมรม 2561
ก่อตั้งโดยนักเรียน

   
             
     
Reading Aloud P.1-M.3

สำหรับนักเรียนMLP

   
             
 
   
   
       
   
   
             
 
   
   
             
    โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ที่อยู่ : 419/1389 หมู่ 5
ถ. เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2384-7491-6
แฟกซ์ : 0-2384-0445
อีเมล์ : acsp@acsp.ac.th
: AssumptionSamutprakarnOffcial
   
             
   
   
             
    Untitled Document    
             
 

 

  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ:: acsp
 
Untitled Document

ตารางสอนห้องเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ตารางสอนห้องเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
คลิ๊กเพื่อดาว์นโหลด

 

รายละเอียด กิจกรรมชมรม Summer Course 2019

ใบสมัครหลักสูตร MLP ป.1-ป.2 ป.3-ป.5 ป.6-ม.2
ใบสมัครหลักสูตร EP P.1- P.2 P.3- P.5 P.6- M.2
จดหมายถึงผู้ปกครอง
โครงสร้างข้อสอบกลางมูลนิธฯ 4 รายวิชา
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

คลิ๊กเพื่อดาว์นโหลด

จากงานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ


ขอเชิญชวนคุณครู/ นักเรียน ใช้บริการอ่านหนังสือ E-book โดยผ่านเว็บไซด์ http://acsp.vlcloud4.net/ หรือ ผ่าน application ACSP Library


จากหน่วยงานห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรมสอนเสริมในวันจันทร์–วันพฤหัสบดีและวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2561 (สำหรับผู้ปกครอง)


จากฝ่ายวิชาการ

เอกสารสำหรับคุณครู
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะผุู้เรียน (สำหรับคุณครู) 


จากงานวัดและประเมินผล

การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (สำหรับคุณครู) 


จากงานนโยบายและแผนฯ

เอกสารการอบรมระบบSWIS PLUS (สำหรับคุณครู)


จากหน่วยงานวิทยสนเทศ

 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
ACSP PHOTO BANK
 
  Untitled Document
 

 
         
      ABOUT ACSP
หน้าเกี่ยวกับโรงเรียน
   
         
      Director's Residence
ทำเนียบผู้อำนวยการ
   
         
      Director Message
สารจากผู้อำนวยการ
   
         
      Foundation
มูลนิธิในเครือ
เซนต์คาเบรียลฯ
   
   
         
 
 
         
       
   
 
 
         
      รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ปีการศึกษา2561
   
         
   
 
 
         
    - ปฎิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
   
    - คู่มือนักเรียน 2017
   
    - คู่มือนักเรียน2017
   English Version
   
    - เอกสารขอรับ - ส่ง รถนักเรียน    
   
 
 
         
      ดาว์นโหลดวารสาร
(Letter 172)
   
         
   
 
VDO กายบริหารช่วงเช้า (ฝ่ายกิจกรรม)
 
   
         
   
 
 
         
       
         
       
         
       
         
       
         
       
         
   
 
             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd., Amphur Muang, Samutprakarn 10270 Tel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.