โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
 
 INFORMATION ACSP
ประกาศการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในเวลา 15.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน www.acsp.ac.th เท่านั้น
 
  Untitled Document
    Untitled Document
Sep-2016
SUN M T W THU F SAT
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
   
             
   
   
             
      ACSP INFORMATION
สารสนเทศโรงเรียน
   
             
      ACSP Human Resource
ทำเนียบบุคลากรครู
   
             
      ACSP Libraly
ห้องสมุด ACSP
   
             
      ACSP Chanel
by Ed.Tech

สื่อวีดีทัศน์
   
             
             
   
   
             
      E-office
หน้าระบบจดหมายข่าว
สำหรับคุณครู
   
             
     

SWIS PLUS ACSP
ระบบ SWIS โรงเรียน

   
             
      Teacher's Download
เอกสารสำหรับครู
   
             
      TEACHER TIMETABLE
ตารางสอนสครูผู้สอน
   
             
      Itune U for instructori
สำหรับครูผู้สอน
(Coming Soon)
   
             
      กรอกคะแนนออนไลน์    
             
             
   
   
             
      CLASSROOM TIMETABLE
ตารางสอนห้องเรียน
   
             
      EXAM SCHEDULE
ตารางสอบนักเรียน
   
             
      Student's Download
เอกสารสำหรับนักเรียน
Coming Soon)
   
             
      CLUB ACSP
ชมรมสำหรับนักเรียน

   
             
      Exam Results
ประกาศผลสอบนักเรียน
Coming Soon)
   
             
 
   
   
             
   
   
   
             
 
   
   
             
    โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ที่อยู่ : 419/1389 หมู่ 5
ถ. เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2384-7491-6
แฟกซ์ : 0-2384-0445
อีเมล์ : acsp@acsp.ac.th
: AssumptionSamutprakarnOffcial
   
             
   
   
             
    Untitled Document    
             
 

 

  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ:: acsp
 
Untitled Document
ประกาศผลการสอบเข้านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

   

คลิ๊กดูรายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
หมายเหตุ : กรุณาเตรียมเลขที่นั่งสอบ 4หลักและเลขประจำตัวประชาชนนักเรียน เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล

จากงานสำนักผู้อำนวยการ

 

แบบสำรวจข้อมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

   
แบบสอบถามความต้องการในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ วิชาหน้าที่พลเมืองโดยใช้ Application iTunes U สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สำหรับนักเรียน)


จากหน่วยงานEdtech.

แบบสำรวจข้อมูลของนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

   
แบบสำรวจข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการทดสอบระดับชาติ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (สำหรับนักเรียน)


จากหน่วยงานวัดและประเมินผล

จดหมายถึงผู้ปกครอง

 

   
ดาว์นโหลดเอกสารจากทางโรงเรียนปีการศึกษา 2559 (สำหรับผู้ปกครอง)


จากฝ่ายวิชาการ

 

เอกสารสำหรับคุณครู

 

   
เอกสารดาว์นโหลดปพ.คุณลักษณะ ปีการศึกษา 2559


จากหน่วยงานวัดและประเมินผล

เอกสารการอบรมระบบSWIS PLUS ปีการศึกษา 2559 (สำหรับคุณครู)


จากหน่วยงานวิทยสนเทศ

 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
ACSP PHOTO BANK
 
  Untitled Document
 

 
         
      ABOUT ACSP
หน้าเกี่ยวกับโรงเรียน
   
         
      Director's Residence
ทำเนียบผู้อำนวยการ
   
         
      Director Message
สารจากผู้อำนวยการ
   
         
      Foundation
มูลนิธิในเครือ
เซนต์คาเบรียลฯ
   
   
         
 
 
         
       
   
 
 
         
    - ปฎิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2559    
    - ตารางการตรวจผม ปี2559 (ปกครอง)    
    - ตารางปฎิทินการฝึกสอน นศท. ปี59    
    - รายการอาหารนักเรียน ชั้นป.1- 3    
    - เอกสารขอรับ - ส่ง รถนักเรียน    
   
 
 
         
      รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ปีการศึกษา2559
   
         
   
 
 
         
      ดาว์นโหลดวารสาร    
         
   
 
 
         
       
         
       
         
       
         
       
         
       
         
       
         
   
 
             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd., Amphur Muang, Samutprakarn 10270 Tel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.