ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่า และพนักงาน
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ