acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

2024 iPSLE Business Meeting SEAB ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม พ.ศ.2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ค. 2567 ที่ผ่านมา มิสรัชนี บูรณสถิตนนท์, มิสศิริยา คนิวรานนท์, ม. เอกลักษณ์ คล้ายสุบรรณ และ มิสสุภาพร ไทยไชยนต์ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ iPSLE ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2567 ศูนย์สอบ 6011 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ณ SEAB ประเทศสิงคโปร์