acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

ACSP ANNOUNCEMENT 2024

teacher img

เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ป.1
ปีการศึกษา 2568

👉ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 22 ส.ค. 2567
🖥 เปิดจำหน่ายใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ : http://www.acsp.ac.th/NewStdAcsp/
📋รายละเอียดระเบียบการรับสมัคร : https://www.acsp.ac.th/NewStd.../download/detail_P1_2025.pdf
🏫ลงทะเบียนร่วมงาน Open House 2024 : https://shorturl.at/nIkhV
📢Open Chat รับข่าวการรับสมัคร ป.1 : https://shorturl.at/cylWj
📑หลักฐานที่ใช้ในวันสมัคร(นำมายื่นในวันวัดความพร้อม)
1. สำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายชุดนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
3. เอกสารเลขที่สมัคร
4. หลักฐานการชำระเงินค่าใบสมัคร
Click >> HERE

teacher img

ACSP Bowling 2024

@ Blu-O rhythm and Bowl MEGA BANGNA
ขอเชิญผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการแข่งขัน

  • ค่าสมัคร (ทีมละ 3 คน)
  • ทีมนักเรียน ทีมละ 3,000 บาท
  • ทีมทั่วไป* ทีมละ 5,000 บาท
  • ทีม VIP* ทีมละ 10,000 บาท
  • * ทีม VIP และทีมทั่วไป หมายถึงทีมที่มีผู้เล่นเป็นผู้ปกครอง หรือศิษย์เก่า หรือบุคคลทั่วไปอย่างน้อย 1 คน ภายในทีม


    สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อได้ที่ครูประจำชั้น หรือโทร 02-384-7491-6

ต่อ 0,100 ห้องธุรการ / ต่อ 704 ห้องกิจกรรม


Click >> Download ใบสมัคร

teacher img

เรื่อง เกณฑ์การพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หลักสูตร English Program (ระบบโควตา) ปีการศึกษา 2570

Click >> HERE

ACSP News

ACSP News, Activities and Public relations of the school

img

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการได้รับการตรวจประเมินสถานศึกษา โดย ผู้ตรวจประเมินจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ รอบที่ 5

เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการได้รับการตรวจประเมินสถานศึกษา โดย ผู้ตรวจประเมินจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ รอบที่ 5 ประกอบไปด้วย...

Read More
img

กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2567

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2567 โดยมีพระครูโกศลพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบางด้วนนอก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ...

Read More
img

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดการแข่งขัน ACSP FAMILY BOWLING 2024 ณ Blu - o Rhythm & Bowl @ Mega Bangna  ซึ่งเป็นรอบการแข่งขันของนักเรียนEPทุกระดับชั้น ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

โดยมี ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน  พร้อมด้วย ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ภราดามานิต สกนธวัฒน์ ภราดาณัฐธร สุพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ...

Read More
img

งานลูกเสือได้จัดนำลูกเสือกองร้อยพิเศษเข้าร่วมประกวดระเบียบวินัย กิจกรรมการเดินสวนสนามระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี นางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2567 งานลูกเสือได้จัดนำลูกเสือกองร้อยพิเศษเข้าร่วมประกวดระเบียบวินัย กิจกรรมการเดินสวนสนามระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี นางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ..

Read More

img

กิจกรรม Morning Assembly ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยนักเรียนได้รับความรู้เรื่อง คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยตัวแทนนักเรียนจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

บรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรม Morning Assembly ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยนักเรียนได้รับความรู้เรื่อง คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยตัวแทนนักเรียนจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.10-8.20 น. ณ Sport Center ..

Read More
img

นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรม “เติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคน ให้สังคม”

วันที่ 8 กรกฏาคม 2567 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรม “เติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคน ให้สังคม” รด.จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567..

Read More

MLP’s Learning Atmosphere

บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน แผนก MLP

img

MLP secondary 1 students involved in the Singapore International Primary School Examination (iPSLE) in English, Mathematics and Science on 1-4 July 2024 at Assumption College Samutprakarn (6011).

MLP secondary 1 students were involved in the Singapore International Primary School Examination (iPSLE) in English, Mathematics and Science on 1-4 July 2024 at Assumption College Samutprakarn (6011)...

Read More

img

2024 The Singapore International Primary School Examination (iPSLE), Secondary 1 student take the Oral English Language Examination on 24th - 26th June 2024 at Assumption College Samutprakarn (6011).

MLP secondary 1 students were involved in the Singapore International Primary School Examination (iPSLE) in English Language. Students took the Oral (EL) Examination on 24th - and 26th June 2024, at Assumption College Samutprakarn, which is an iPSLE Overseas Examination Centre (6011)...

Read More

img

MLP secondary 1 students were involved in the iPSLE intensive tutorial on 17 - 19 June 2024 at the Silver jubilee Hall, Louis Marie Building

MLP secondary 1 students, Academic year 2024 were involved in the iPSLE intensive tutorial on 17 - 19 June 2024, 08.00 – 16.30 at the Silver jubilee Hall. Students studied the past exam. The iPSLE English on 17 June 2024, taught by Mr. Ray Galle, Ms. Vichthima Suthikulphaiboon, Ms. Supaporn Thaichaiyon and Ms. Wanarat Borwornmoth. The iPSLE Mathematics on 18 June 2024..

Read More
img

Online Training for Exam Personnel for iPSLE 2024 Appointed Exam Personnel : CPE, PE, TA, TK and invigillator (6011, Thailand).

To prepare for 2024 iPSLE Examination, the MLP Academic Department had invited all appointed Exam Personnel for 2024 iPSLE Exam to access the SEAB Sharelearn portal and complete the learning resources on Thursday 13th June 2024, 16.40 – 17.30 at MSC 03, 3rd floor, Louis Marie Building. ..

Read More
img

2024 iPSLE Business Meeting SEAB ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม พ.ศ.2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ค. 2567 ที่ผ่านมา มิสรัชนี บูรณสถิตนนท์, มิสศิริยา คนิวรานนท์, ม. เอกลักษณ์ คล้ายสุบรรณ และ มิสสุภาพร ไทยไชยนต์ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ iPSLE ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม พ.ศ.2567..

Read More
img

ศูนย์สอบ ACSP International Standards Testing Centre โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เข้ารับรางวัล IELTS Partner Excellence Awards 2024 และรับมอบใบแต่งตั้ง IELTS Official Test Centre จากสถาบัน British Council, Thailand

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์ทดสอบ ACSP International Standards Testing Centre โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เข้ารับรางวัล IELTS Partner Excellence Awards 2024 และรับมอบใบแต่งตั้ง IELTS Official Test Centre จากสถาบัน British Council, Thailand...

Read More

English Program (EP) News

Latest Activities

EP NEWS REPORTER

 

103

Classroom

4579

Students

273

Thai Teachers

96

Foreign teachers

อัพเดทข้อมูล วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2567

Our Features

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมิได้มุ่งเน้นเพียงศักยภาพทางด้านวิชาการ แต่ยังให้ความสำคัญในทักษะทางสุนทรียภาพ ไม่ว่าจะเป็น ดนตรี กีฬา หรือทักษะด้านอื่นๆ ที่สามารถพัฒนานักเรียนให้กลายเป็นบุคลากรที่โดดเด่นในความถนัดของตนเป็นแรงบันดาลใจสู่ผู้คนต่อไป

ACSP AFTER SCHOOL

กิจกรรมเสริมทักษะทางด้านวิชาการ กีฬาและสุนทรียภาพ ระหว่างเวลา 17.00 - 18.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการ ต่อ 207-208

ACSP MUSIC CENTER

ACSP Academy and School Activites
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
ศูนย์ดนตรีโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ม.สุภชัย มะลิ โทร 081-383 3948

facebook : ACSP.MusicCenter/

ACSP SWIMMING

ACSP SWIMMING COURSE 2023
คอร์สที่1 จันทร์-พุธ เวลา17.00-18.00น. ราคา3900บาท/26ครั้ง
คอร์สที่2 อังคาร-พฤหัส เวลา17.00-18.00น. ราคา4,050บาท/27ครั้ง

ติดต่อ ม.สุพัฒน์ วิชชุประเสริฐ โทร.061-9807858

ACSP CLUBS

Academic success is very important for most students and their parents, but we should never overlook the value of the academic clubs which broaden the learning experience and give everyone a chance to develop their individual talents and interests.

2023, CLUB PRESIDENT OF M.1-3 2023, CLUB PRESIDENT OF M.4-6 Join Club

Extra Curricular Activity

The activities students enjoy outside the classroom and outside their traditional education are a major part of their school experience and their importance to our students' lives cannot be overestimated.

Read more

Reading Aloud

MLP : Primary 1 - 6 and Secondary 1 -3
แบบฝึกการอ่าน และการออกเสียงภาษาอังกฤษ
(แผนก MLP : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)


Read More


ACSP Library

ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุด
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆของทาง Facebook
ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ :

www.facebook.com/ACSP_Library

ACSP fitness Center

ACSP FITNESS CENTER

ACSP FOOTBALL ACADEMY

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นป.1-ม.6
วันจันทร์ และพุธ
สัปดาห์ละ 2 วัน/ ครั้งละ 2 ชั่วโมง
เวลา 17.00 - 19.00 น.

ม.มานพ ลองงาม เบอร์ 06-2917-9555
ม.ธนภัทร เนตรทิพย์ เบอร์ 06-2497-3526

Our Services

การบริการส่วนต่างๆของโรงเรียน

ศูนย์สอบ ACSP International Standards Testing Centre (ISTC)

ACSP International Standards Testing Centre (ISTC)

Click to Website ACSP International Standards Testing Centre (ISTC)
สนใจสมัคร ติดต่อ ศูนย์สอบ ACSP ISTC 02 384 7491-6 ต่อ 400

Lunch Menu For Primary 1 - 3

โดยงานโภชนาการ อัสสัมชัญสมุทรปราการ

Download
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 8/2565

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ พ.ศ.2565

Click >> เพื่อดาว์นโหลดข้อมูล


New Teachers in Academic Year 2024

img

มิสวิภาวี นิลละออ
ปริญญาตรี
คณะ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ศศ.บ.) วิชาเอก: ภาษาไทย สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิชาที่สอนและภาระหน้าที่ ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย
img

มิสปทุม อำนวยวิทยากุล
ปริญญาตรี (เกียรตินิยม(อันดับ 1) คณะ: คณะศึกษาศาสตร์ (กศ.บ.) วิชาเอก: หลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษา วิชาเอกการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ สถาบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาที่สอนและภาระหน้าที่ ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ English Program
img

สแจนลิตา ศรีวิธรรม
ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะ: คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา มัธยมศึกษา วิชาเอก: วิทยาศาสตร์คู่ฟิสิกส์ สถาบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาที่สอนและภาระหน้าที่ ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ English Program
img

มิสอัญชิสา เพชรศรี
ปริญญาตรี (เกียรตินิยม อันดับ 1) คณะ: ครุศาสตร์ (ค.บ.) หลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก: สังคมศึกษา สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิชาที่สอนและภาระหน้าที่ ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา
img

มิสญาดาวดี ชัยสุวรรณ
ปริญญาตรี (เกียรตินิยม อันดับ 1) คณะ: ครุศาสตร์ (ค.บ.) หลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก: คณะครุศาสตร์ วิชาเอกประถมศึกษา สถาบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาที่สอนและภาระหน้าที่ ครูสอนวิชาสังคมศึกษา
img

ม.เฉลิมพัน ทองดี
ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะ: ครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก: วิชาเอกประถมศึกษา สถาบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาที่สอนและภาระหน้าที่ ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ English Program
img

มิสชลเกตุ พิทยเสถียร
ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะ: คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก: วิชาเอกภาษาอังกฤษ สถาบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาที่สอนและภาระหน้าที่ ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
img

มิสวิชาภรณ์ สีเนียม
ปริญญาตรี คณะ: คณะครุศาสตร์ วิชาเอก: วิชาเอกภาษาอังกฤษ สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปริญญาโท:กำลังศึกษา คณะศิลปศาสตร์
วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิชาที่สอนและภาระหน้าที่ ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
img

มิสสุพรรณี อ่อนเหลา
ปริญญาตรี คณะ: คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอก: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิชาที่สอนและภาระหน้าที่ ครูสนับสนุนการสอนงานประกันคุณภาพการศึกษา
img

ม.ธีรวัฒน์ บัวระพันธ์
ปริญญาตรี คณะ: คณะศาสนศาสตร์ (ศศ.บ.) สถาบัน: วิทยาลัยแสงธรรม

วิชาที่สอนและภาระหน้าที่ ครูสนับสนุนการสอนงานประชาสัมพันธ์
img

มิสวิภวานี เชิดฉาย
ปริญญาโท คณะ: คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิชาเอก: เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สถาบัน: มหาวิทยาลัยมทร.ธัญบุรี

วิชาที่สอนและภาระหน้าที่ ครูบรรณารักษ์