acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

Director's Message

สารจากผู้อำนวยการ | Director's Messageชาวอัสสัมชัญสมุทรปราการที่รักยิ่ง

ย่างเข้าเดือนที่สามแล้วที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้เปิดทำการเรียนสอน นักเรียนหลายคนที่เป็นนักเรียนใหม่ คงพอที่จะปรับตัวได้บ้างแล้ว ส่วนนักเรียนเก่า คงจะคุ้นเคยกับสภาพของสถานที่อยู่แล้ว ซึ่งอาจจะได้พบกับครูคนใหม่ เพื่อนใหม่ ที่จะต้องมาเรียนรู้ร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม การใฝ่แสวงหาความรู้ สติปัญญา เป็นปกติวิสัยของมนุษย์ผู้มุ่งหวัง ความรุ่งเรืองในชีวิต ครู อาจารย์เป็นเพียงผู้ชี้แนะ นักเรียน คือ ผู้นำมาปรุงแต่งและใช้ประโยชน์แก่ชีวิตของตน การศึกษาจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างความเจริญและมั่นคงแก่ชีวิตของแต่ละคน เราจึงภูมิใจที่เป็นคนหนึ่งที่ไขว่คว้าหาวิชาความรู้ใส่ตัว ไม่ใช่เพียงเพื่อเสาะแสวงหาใบวุฒิบัตร แต่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การไร้ซึ่งความรู้สติปัญญา อาจประกอบการงานใดได้ส่วนหนึ่ง แต่หากมีวิชาความรู้และสติปัญญา ย่อมประกอบการงานได้มากกว่าและ มีประสิทธิภาพเหนือกว่า การศึกษาเล่าเรียนจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นแก่ชีวิตมนุษย์ในยุคปัจจุบัน ทุกคนจึงดิ้นรนใฝ่หาการศึกษา ปัจจุบันนี้ สถาบันหนึ่งรับนักเรียนจำนวนจำกัด เพราะฉะนั้น ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าเรียนต่อได้ในสถาบันหนึ่ง ๆ จึงเป็นผู้ที่เรียกได้ว่า ได้พบความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของชีวิต อีกหลายก้าวข้างหน้าจึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ เอาจริงเอาจังของนักเรียน ที่บุกบั่นจนกว่าจะพบกับความสำเร็จในก้าวต่อ ๆ ไป

การทุ่มเทการเรียนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องสำนึกและปฏิบัติให้ได้ดังตั้งใจ บราเดอร์.. คิดว่า นักเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการทุกคน ต้องมีสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกัน ถ้าเรามีแต่ความขี้เกียจ ไม่ใส่ใจ หมกมุ่นกับสิ่งอื่น ๆ มากกว่าการแสวงหาความรู้ ก็จะสอดคล้องกับคำพูดของนักวิชาการจีนคนหนึ่งที่เคยกล่าวว่า “ผู้ที่ใฝ่ศึกษา แม้ตัวตายก็เหมือนยังอยู่ ผู้ที่เกียจคร้านต่อการเรียน แม้จะมีลมหายใจอยู่ แต่ก็เหมือนซากศพเดินได้นั่นเอง” ก็หมายความว่า หากนักเรียนคนใดได้ต่อสู้ฟันฝ่ามาจนได้มีโอกาสศึกษาต่อ แต่เกียจคร้านในการเรียนก็คงจะไม่ประสบความสำเร็จใด ๆ ในชีวิตเลย

สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกคนได้ทำหน้าที่ของตนอย่างดีสมกับเป็นศิษย์อัสสัมชัญสมุทรปราการ ที่เก่งและ เป็นแบบอย่างในเรื่องของความมุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้แก่ผู้อื่นเสมอ 

ขอพระเป็นเจ้าอวยพรทุกคนตลอดไป

ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ