acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

Director's Message

สารจากผู้อำนวยการ | Director's Messageสารเนื่องในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สวัสดี ชาวอัสสัมชัญสมุทรปราการ ที่รักยิ่ง

     สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของการเปิดปีการศึกษา 2566 ถือเป็นจารีตแห่งการเปิดเทอมแรก เริ่มต้นปีการศึกษาของโรงเรียน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จึงขอถือโอกาสนี้   สวัสดีและขอต้อนรับคณะครู ท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน เข้าสู่รั้วแดง – ขาว คือโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ อันเป็นที่รักเราอีกครั้งหนึ่ง

     ในปีนี้ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และ ได้แก่ ภราดาณัฐธร  สุพล  จากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มาเป็นรองผู้อำนวยการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ พร้อมกันนี้ก็ได้มีครูใหม่เข้าสู่รั้วแดง-ขาวเช่นเดียวกัน และนี่คือการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในปีการศึกษา 2566 นี้

     อาจจะกล่าวได้ว่า  วันเปิดเทอมวันแรก เป็นวันแห่งความสดใส ฤกษ์ดี เป็นวันแห่งความปีติยินดีของพ่อแม่ที่ส่งลูกเข้าโรงเรียน ถือเป็นบันไดแห่งชีวิตที่ต้องก้าวเดินไปข้างหน้าปีแล้วปีเล่า เฉกเช่นการเจริญเติบโตของลูก ๆ ทุกคนเลยทีเดียว

     อย่างไรก็ตาม  ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน คุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ คน คงต้องรับภาระหลาย ๆ อย่าง ในการส่งลูกเข้าโรงเรียน บางคนต้องทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำ หาปัจจัยมาจุนเจือครอบครัว ให้ลูกให้หลานได้มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียน  พร้อมรอยยิ้มของพ่อแม่ที่ชื่นใจ   ที่ส่งลูกเข้าประตูโรงเรียนในวันเปิดเทอมวันแรก   แต่ลึก ๆ พ่อแม่นั้นจะเต็มไปด้วยความเหนื่อยยาก .....แต่พ่อแม่ก็ไม่เคยปริปากบ่น เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น...ทำเพื่อลูกเท่านั้น

     ในฐานะที่เราเป็นนักเรียน เป็นลูก จะต้องจำใส่ใจเสมอว่า  พ่อแม่รักเรามากมาย เราจำเป็นต้องแทน        คุณพ่อคุณแม่  โดยการตั้งใจเรียน  มีความประพฤติดี เพื่อเป็นศรีแก่โรงเรียนและวงศ์ตระกูล  ต้องตั้งปณิธานเอาไว้ให้มั่นว่า  จะมุ่งศึกษาเล่าเรียน  เป็นคนดี ช่วยเหลือพ่อแม่และสังคม   ถ้าเป็นลูกศิษย์ของครู ต้องซื่อสัตย์ กตัญญู พร้อมรับการอบรมสั่งสอนทุกรูปแบบ เพื่อเสริมพลังทางด้านสติปัญญา  เปรียบเสมือนการเกิด “เรือนเพาะชำทางปัญญา” และเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ ต้องหมั่นเพาะปลูก  รดน้ำพรวนดินอยู่เสมอ โดยการตั้งใจเรียน  ทำกิจกรรม เพื่อเรียนรู้ชีวิต  แสวงหาจุดเปลี่ยนให้เกิดขึ้นในทางที่ดี ...โดยไม่ว่างเว้น และนี่คือ การเปิดเรียนวันแรกที่จะส่งผลดีตลอดทั้งปี

     จึงขอให้นักเรียนทุกคนมุ่งมั่นเรียนดี ทำดี ประพฤติดี   ขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนมีความเข้มแข้ง  อดทน น้ำใจดี ร่วมมือกับทางโรงเรียน เพื่อพัฒนาลูกหลานอัสสัมชัญสมุทรปราการ ของเราให้ก้าวไกลตลอดไป

     สุดท้ายนี้ ขอพระเป็นเจ้าอวยพรพวกเราทุกคนให้ประสบโชคดีตลอดปีการศึกษา 2566 นี้

ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ