acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

Director's Message

สารจากผู้อำนวยการ | Director's Messageชาวอัสสัมชัญสมุทรปราการที่รักยิ่ง

ก่อนอื่น ต้องขอกล่าวคำว่า “สวัสดี” และขอต้อนรับคณะครู เจ้าหน้าที่ พนักงาน ท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนที่จะได้กลับเข้าสู่รั้วแดง-ขาวโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการของเราอีกครั้งในโอกาสเปิด ปีการศึกษา 2565

ในปีนี้ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ และเช่นเดียวกัน มีผู้บริหารชุดใหม่ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้แก่ ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล มาดำรงตำแหน่ง อธิการ/ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ภราดามานิต สกนธวัฒน์ จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล มาเป็นรองผู้อำนวยการฯ และภราดาพิทยา เตื่อยตา
เป็นรองผู้อำนวยการฯ...และนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ อีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมูลนิธิฯและอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ในวันเริ่มต้นปีการศึกษาทุกฝ่ายคงได้เตรียมตัวเตรียมใจกันพร้อมหน้า ครู อาจารย์ ก็พรั่งพร้อมด้วยตำรับตำราที่พร้อมจะถ่ายทอดและแบ่งปันให้กับนักเรียนหรือลูกศิษย์ของตนเอง เจ้าหน้าที่ พนักงานของโรงเรียนก็คึกคักเป็นพิเศษในการจัดห้องเรียนและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุงอาณาบริเวณโรงเรียนให้งดงามเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็น ส่วนนักเรียนคงพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน ภายหลังจากการคร่ำเคร่งเรื่องการสอบเข้าและการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเป็นนักเรียนอย่างเต็มภาคภูมิ

เราต่างก็กำลังเริ่มต้นใหม่ เริ่มพันธกิจและหน้าที่ใหม่ เมื่อเริ่มปีการศึกษา หลายคนโดยเฉพาะผู้ที่เป็นนักเรียนกำลังเริ่มด้วยการนับหนึ่ง และไม่รู้ว่าจะนับต่อเนื่องกันไปถึงเท่าไร แต่สิ่งสำคัญคือ มีการเริ่มต้น มีข้อความสำคัญที่บันทึกไว้ในหนังสือของชาวจีนตอนหนึ่งกล่าวว่า “ระยะทางแม้จะสั้น แต่ถ้าไม่เดินก็ไม่มีวันถึง งานแม้จะเล็ก แต่ถ้าไม่ทำก็ไม่มีทางสำเร็จเสร็จสิ้น”

ในความเป็นจริง ใคร ๆ ก็อยากประสบความสำเร็จ แต่ความสำเร็จไม่ได้หล่นจากฟากฟ้า ดังนั้น เราจึงต้องลงมือทำ ต้องเริ่มต้น เอาจริงเอาจริง จึงจะก้าวไปสู่ประตูแห่งความสำเร็จได้ เมื่อเราเริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การทำงานหรือภารกิจใด ๆ เราต้องตั้งใจให้สำเร็จ หรือพูดง่าย ๆ ต้องตั้งปณิธานไว้ว่า “ ต้องทำให้สำเร็จ” เมื่อมีปณิธาน ก็จะมีกำลังใจที่จะทำต่อไปจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดหมายปลายทาง เพราะมองเห็นเป้าหมายชัดเจน เพราะฉะนั้น ก่อนที่การเรียนการสอนจะเริ่มต้นขึ้นอีกไม่กี่วันข้างหน้า ให้ทุกฝ่ายตั้งปณิธาน ไว้ว่า ในงานรับผิดชอบของตนนั้น “ต้องทำให้สำเร็จ” และที่สำคัญต้องอย่าลืมว่า “วันนี้เป็นบทสรุปของอดีต และเป็นบทเริ่มต้นของอนาคต”

สุดท้ายนี้ ขอพระเป็นเจ้าอวยพรพวกเราทุกคนให้ประสบโชคดีตลอดปีการศึกษา 2565 นี้และตลอดไป

ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ