acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

ม.ประพจน์ สาโรวาส นำนักเรียนวงเครื่องสายสากล ASSO 2024 เข้าชมการแสดงละครเวทีเรื่อง ทะเลทราย • ดวงดาว • เจ้าชายน้อย

ม.ประพจน์ สาโรวาส นำนักเรียนวงเครื่องสายสากล ASSO 2024 เข้าชมการแสดงละครเวทีเรื่อง ทะเลทราย • ดวงดาว • เจ้าชายน้อย le désert • les étoiles • le petit prince Concert Théâtral
พร้อมวงออร์เคสตราบรรเลงสด โดย Princess Galyani Vadhana Institute of Music Youth Orchestra กำกับโดย รัศมี เผ่าเหลืองทอง “เราจะมองเห็นแจ่มชัดด้วยหัวใจเท่านั้น สิ่งสําคัญนั้นไม่อาจเห็นได้ด้วยดวงตา" ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย