acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

ภราดา ดร.มณฑล ประชุมราช ผู้อำนวยการ มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดในกิจกรรม LOGO DESIGH CONTEST เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ภราดา ดร.มณฑล ประชุมราช ผู้อำนวยการ มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดในกิจกรรม LOGO DESIGH CONTEST เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ซึ่ง

รางวัลชนะเลิศเป็นของ นายศราวุธ เกียรติสมบูรณ์ชัย
ผลงาน “ 45 ปี ธงขาว-แดง แห่งความภูมิใจ โบกสะบัดชัยไปตลอดกาล”
ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศเป็นของ ด.ญ. ณัฏฐามาศ อรุณฤทธิ์สิทธิ์
ผลงาน “45 ปี แห่งการเรียนรู้และการพัฒนา”
และ นางสาวธันย์ชนก ไชยยันบูรณ์
ผลงาน “จากรุ่นสู่รุ่น”
ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยครับ