acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

บรรยากาศพิธีปิดการสัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2567 และมอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่เข้าร่วมการสัมมนาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และหน่วยงานที่สังกัด

บรรยากาศพิธีปิดการสัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2567 และมอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่เข้าร่วมการสัมมนาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และหน่วยงานที่สังกัด ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมรัชตสมโภช ชั้น 4 อาคารหลุยส์ มารี