acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

กิจกรรมสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมรัชตสมโภช ชั้น 4 อาคารหลุยส์ มารี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

กิจกรรมสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมรัชตสมโภช ชั้น 4 อาคารหลุยส์ มารี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

โดยกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567
ช่วงเช้า
-วจนพิธีกรรมเปิดสัมมนา
-แนะนำคณะภราดาและครูใหม่ประจำปีการศึกษา2567 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ อธิการเจ้าคณะ เซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาครูและให้นโยบายเกี่ยวกับทิศทางการจัด การศึกษาของมูลนิธิฯ และการแถลงนโยบายการบริหารงานโรงเรียนโดยภาพรวม โดย ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ภราดาณัฐธร สุพล รองผู้อำนวยการ

ในช่วงบ่าย
พบหัวหน้าฝ่ายเพื่อชี้แจงวิสัยทัศน์ที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2567 และพิธีมอบรางวัลครูไทยไม่ขาด ไม่ลา ไม่สายโดยภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการฯพร้อมด้วยภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ภราดาณัฐธร สุพล รองผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรและร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลดังกล่าว