acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

โรงเรียนจัดพิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานพิธี

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนจัดพิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมี ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานพิธี คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมมอบประดับเข็มตราสัญญลักษณ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนทั้งหมด 432 คน ก่อนจะกล่าวให้โอวาทและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ หอประชุมรัชตสมโพช ขั้น 4 อาคารหลุยส์ มารี