acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

ภราดามานิต สกนธวัฒน์ และ ภราดาณัฐธร สุพล รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ คณบดีและอาจาร์ยจากคณะการสอนภาษาจีนนานาชาติมหาวิทยาลัย Minzu University of China พร้อมกับพูดคุยแนวทางการจัดการเรียนสอนภาษาจีนและการศึกษาต่อร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ภราดามานิต สกนธวัฒน์ และ ภราดาณัฐธร สุพล รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ คณบดีและอาจาร์ยจากคณะการสอนภาษาจีนนานาชาติมหาวิทยาลัย Minzu University of China ประกอบไปด้วย Mr. Chen Tianxu คณบดีคณะการศึกษานานาชาติ Miss. Mailike ผู้อำนวยการสำนักงานนักศึกษาต่างชาติ คณะการศึกษานานาชาติ Miss. Chen Li ผู้จัดการโครงการ สำนักงานนักศึกษาต่างชาติ เดินทางจากกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมกับพูดคุยแนวทางการจัดการเรียนสอนภาษาจีนและการศึกษาต่อร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ