acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

ผู้แทนวิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.ประวีณา คาไซ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนายจุติพัทย์ ประจันตะ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกรับสมัคร เข้าเยี่ยมโรงเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ผู้แทนวิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.ประวีณา คาไซ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนายจุติพัทย์ ประจันตะ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกรับสมัคร เข้าเยี่ยมโรงเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันหารือและยกระดับความสัมพันธ์ทางด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนบริหารธุรกิจการจัดการโรงเเรมและผู้ประกอบการด้านอาหาร โดยมี มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มิสจิราภรณ์ จิตธรรม หัวหน้าฝ่าย English Program และ ม.ธรรศ อนันต์ถาวร หัวหน้างานแนะแนว ให้การต้อนรับ