acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

ฝ่ายปกครองจัดกิจกรรมปราศัยใหญ่ เพื่อหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน ณ Saint Louis Arena

เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ฝ่ายปกครองจัดกิจกรรมปราศัยใหญ่ เพื่อหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย 2 พรรค ได้แก่ เบอร์ 1 พรรคอัสสัมชัญร่วมพัฒนา(ACDP) Assumption College Development Party นำโดย นายสิทธิโชค สิทธิเดชธนศักดิ์ ม.6/4 เป็นหัวหน้าพรรค และ เบอร์ 2 พรรคพลังอัสสัมชัญ (ACPP) Assumption College Power Party นำโดย นางสาวพลอยณภัส สุริยะโชติฐากุล ม.6/6 เป็นหัวหน้าพรรค ซึ่งใช้เวลาในการปราศรัยไปพรรคละ 20 นาที และประชันวิสัยทัศน์ ด้วยการตอบคำถามในลักษณะของการดีเบต โดยผู้ถามคือตัวแทนนักเรียนจากทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งการเลือกตั้งสภสนักเรียนในปีการศึกษา 2567 นี้จะจัดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2567 แล้วมาลุ้นกันว่าปีนี้ พรรคเบอร์ไหนจะครองใจนักเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมากที่สุด เป็นกำลังให้กับทุกเสียงที่พร้อมร่วมกันพัฒนาโรงเรียนไปด้วยกันครับ