acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ม.2 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2567

ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน พ.ศ.2567 ทางงานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ม.2 - ม.6 มีการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ตรวจสุขภาพหู ,ตา,คอ,จมูก และช่องปาก , ชั่งน้ำหนัก - วัดส่วนสูง อีกทั้งยังมีการตรวจวัดสายตาและตาบอดสีอีกด้วย