acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

บรรยากาศพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ของนักเรียนทุกระดับชั้น โดยมี ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช และคณะภราดา ร่วมเป็นประธานในพิธี

บรรยากาศพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ของนักเรียนทุกระดับชั้น โดยมี ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช และคณะภราดา ร่วมเป็นประธานในพิธี โดยแบ่งออกเป็น 4 รอบ ตามช่วงชั้นของนักเรียน ซึ่งในพิธีได้มีการรำลึกพระคุณครู ตัวแทนนักเรียนมอบพานพุ่มดอกไม้ ให้กับคุณครูประจำชั้นและคุณครูผู้ช่วยประจำชั้น การเจิมหนังสือเรียน กล่าวคําปฏิญาณ และตัวแทนคุณครูแต่ละช่วงชั้นกล่าวให้ข้อคิด พร้อมมอบรางวัลให้กับห้องเรียนที่ชนะการประกวดการทำพานพุ่มดอกไม้ ในปีนี้ จากนั้นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท ก่อนจะร่วมกันร้องเพลง "รางวัลของครู" เพื่อปิดพิธี

ภาพบรรยากาศ รอบที่ 1 ป.1-3
ภาพบรรยากาศ รอบที่ 2 ม.1-3
ภาพบรรยากาศ รอบที่ 3 ป.4-6
ภาพบรรยายกาศ รอบที่ 4 ม.4-6