acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนครั้งที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 ทั้งแผนก MLP และ แผนก EP

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 โรงเรียนจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนครั้งที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 ทั้งแผนก MLP และ แผนก EP เพื่อให้คุณครูแจ้งนโยบายของโรงเรียนในปีการศึกษา 2567 ให้ผู้ปกครองได้ทราบ พร้อมแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับกฏระเบียบ กิจกรรมทางวิชาการ และ กิจกรรมโดยภาพรวมของปีการศึกษา รวมถึงเป็นการพูดคุย แบ่งปันข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลนักเรียนร่วมกันของทั้งบ้านและทางโรงเรียนอีกด้วย