acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

งานลูกเสือได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือกิจกรรมคัดเลือกและพัฒนาลูกเสือกองร้อยพิเศษ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

งานลูกเสือได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือกิจกรรมคัดเลือกและพัฒนาลูกเสือกองร้อยพิเศษ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดยมี ภราดาณัฐธร สุพล ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมครั้งนี้ ซึ่งมีลูกเสือกองร้อยพิเศษเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 38 นาย พี่เลี้ยงดูแล 4 นาย และคณะครูที่ให้การอบรม จำนวน 5 ท่าน ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมแบบค้างแรม 2 วัน 1 คืน