acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมรัชตสมโภช ชั้น 4 อาคารหลุยส์ มารี

ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมรัชตสมโภช ชั้น 4 อาคารหลุยส์ มารี โดยมีภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ฯ และคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เข้าร่วม

ภายในงานมีการแถลงนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดย ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Modern Language Program โดย มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ แนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร English Program โดย มิสจิราภรณ์ จิตธรรม หัวหน้าฝ่าย English Program พร้อมทั้งการแถลงนโยบายจากคุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ การแนะนำเส้นทางและการจราจรโดยรอบโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดยร้อยตำรวจเอกขันชัย เมตตา รองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ และการพบครูประจำชั้นในแต่ละระดับชั้น