acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

ภราดาณัฐธร สุพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ได้มอบเงินในโครงการส่งเสริมและช่วยเหลือชุมชน/ผู้ด้อยโอกาส ให้กับวงดนตรีผู้พิการทางสายตา คณะเสียงสวรรค์ เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท

งานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายกิจกรรมโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดย ภราดาณัฐธร สุพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ได้มอบเงินในโครงการส่งเสริมและช่วยเหลือชุมชน/ผู้ด้อยโอกาส ให้กับวงดนตรีผู้พิการทางสายตา คณะเสียงสวรรค์ เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท เพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขได้รับโอกาสและเท่าเทียมเหมือนกับคนทั่วไป ในโอกาสที่มาแสดงดนตรีให้ความสุขและความบันเทิงแก่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2567