acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

การปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2567 โดยภราดา ดร.มณฑล ประชุมราช ผู้อำนวยการ

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2567 โดยภราดา ดร.มณฑล ประชุมราช ผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ Saint Louis Arena