acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

โรงเรียนร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดการแข่งขัน ACSP FAMILY BOWLING 2024 ณ Blu - o Rhythm & Bowl @ Mega Bangna ซึ่งเป็นรอบการแข่งขันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4– 6

โรงเรียนร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดการแข่งขัน ACSP FAMILY BOWLING 2024 ณ Blu - o Rhythm & Bowl @ Mega Bangna ซึ่งเป็นรอบการแข่งขันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4– 6 ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยมี ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และแขกผู้มีเกียรติ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี ซึ่งในพิธีเปิดมี
นายพีรพัฒน์ ถานิตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญสมุทรปราการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ให้การต้อนรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการแข่งขันโบว์ลิ่งแล้วยัง มีการร่วมสนุกในการเล่นเกม พร้อมจับสลากของรางวัล ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่ร่วมการแข่งขัน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการและสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญสมุทรปราการ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคน รวมถึง คุณครูทุกท่านที่ช่วยสร้างสรรค์กิจกรรมในครั้งนี้

ขอองค์พระเป็นเจ้า แม่พระอัสสัมชัญ ประทานพระพรอันอุดมมายังทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมในวันนี้
โดยการแข่งขัน ACSP FAMILY BOWING 2024 จะจัดอีก 4 วัน คือวันอาทิตย์ที่ 23,30 มิถุนายน และวันที่ 7,14 กรกฎาคม พ.ศ.2567 ขอเชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ของ ACSP ด้วยกัน