acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

คุณศุลีพร ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ และผู้แทนคณะครู มอบกระเช้า พร้อมเรียนเชิญทางโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมประชาสัมพันธ์ข้อมูลในการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ในงาน "ก้าวต่อไปของพี่ อ.3" ณ โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567
คุณศุลีพร ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์
และผู้แทนคณะครู มอบกระเช้า พร้อมเรียนเชิญทางโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ไปประชาสัมพันธ์ข้อมูลในการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ในงาน "ก้าวต่อไปของพี่ อ.3" โดยมีมิสอภิปรียาศ์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา