acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดยมีภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ภราดาณัฐธร สุพล รองผู้อำนวยการ และคณะครูให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนตามจุดต่างๆของโรงเรียน