acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

กิจกรรม “ใจดี พี่ติวให้” Update TCAS68 by Ondemand

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 14.30 - 16.30 น. งานแนะแนวฝ่ายวิชาการ และ สถาบัน Ondemand ร่วมกันจัดกิจกรรม Update TCAS68 ในโครงการ“ใจดี พี่ติวให้“ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 ที่กำลังจะก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยในระบบTCAS68 ณ หอประชุมรัชตสมโภช อาคารหลุยส์มารี โดยพี่เนม สุกฤตา วงศ์รัตนวรรณ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Ondemand มาบรรยายเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยในระบบTCAS68 ทั้งหลักสูตรปกติและนานาชาติ