acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2567 โดยบาทหลวงธีระ กิจบำรุง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมรัชตสมโภช ชั้น 4 อาคารหลุยส์ มารี

ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2567 โดยบาทหลวงธีระ กิจบำรุง เป็นประธานในพิธี และภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ กล่าวขอบคุณประธานในพิธี

ทั้งนี้นักเรียนคาทอลิกและนักเรียนระดับชั้นม.4 - ม.6 เข้าร่วม ณ หอประชุมรัชตสมโภช ชั้น 4 อาคารหลุยส์ มารี