acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

ACSP News

ACSP News, Activities and Public relations of the school

No. Title
401. ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาภานุวัฒน์. เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
402. กิจกรรม ชมรมศิลปะการตกแต่งอาหาร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดย ม.สันติ
403. งานอภิบาลฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โดย ภารดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ได้นำ มิสเปรมฤดี กฤษเจริญ,มาสเตอร์ จิรัฎฐ์ จันทร์เขียว และคณะครูคาทอลิกทุกท่านส่งกำลังใจโดยการมอบกระเช้าให้กับเยี่ยมคุณครูคาทอลิกที่เจ็บป่วย
404. ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับผู้ช่วยผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ประชุมร่วมกับ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิเพื่อหาแนวทางการรักษาครู บุคลากรและนักเรียน ที่ติดเชื้อโควิด-19
405. เริ่มขึ้นแล้ว การแข่งขันฟุตบอล “SUMMER CUP 2022” ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ สนามฟุตบอล St. Louis Arena และสนามฟุตบอล St. Francis Football
406. ชมรมจัดสวนแก้ว, เทียนเจล ระดับประถมศึกษา
407. กิจกรรม ชมรม Master Chef Junior ACSP ระดับประถมศึกษา
408. กิจกรรม ชมรม Board Game Cafe ระดับมัธยมศึกษา
409. คณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เข้าร่วมพิจารณาข้อมูลสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างบริษัท ในการเปลี่ยนปั๊มน้ำใหม่ ติดตั้งที่สระว่ายน้ำ อาคารศักดานุสรณ์ จำนวน 6 ตัว จากบริษัทเจไฟว์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด (J5 EXPORT IMPORT CO.,LTD.)
410. ชมรม Science Kids Power ระดับประถมศึกษา
411. งานสระว่ายโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบบำรุงดูแลสระว่ายน้ำ โดยบริษัทเจไฟว์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด (J5 EXPORT IMPORT CO.,LTD.) ทำการติดตั้งเปลี่ยนปั๊มน้ำจำนวน 6 ตัว พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของระบบ ที่สระว่ายน้ำ อาคารศักดานุสรณ์
412. ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้แทนคณะผู้บริหาร คณะครูคาทอลิก ผู้แทนคณะครู เข้าพบ บาทหลวง สุวนารถ กวยมงคล เจ้าอาวาสวัดพระบิดาเจ้าทิพวัล และ เซอร์ มารี หลุยส์ นิภา พรฤกษ์งาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยแซฟทิพวัล เพื่ออวยพรในโอกาสฉลองศาสนนามท่านนักบุญยอโยแซฟ
413. กิจกรรมวิชา Art ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
414. กิจกรรมชมรม Fancy Food Party ระดับชั้นประถมศึกษา
415. กิจกรรมชมรม Fancy Food Party ระดับชั้นประถมศึกษา
416. กิจกรรมชมรม Creative Art by M.Sarawut
417. งานอภิบาลฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โดย ภารดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มิสเปรมฤดี กฤษเจริญ,มาสเตอร์ จิรัฎฐ์ จันทร์เขียว และคณะครูคาทอลิกทุกท่านส่งกำลังใจเยี่ยมคุณครูคาทอลิกที่เจ็บป่วยโดยการมอบกระเช้าให้ มาสเตอร์ เฉลิมพล วิภาตวรรณะ
418. ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และประธานกองทุนฯและคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครูและพนักงานฯ มอบซองค่าของขวัญแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานในวันคล้ายวันเกิด ตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 102 คน
419. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกับ บริษัท Dio innovation จำกัด ได้มีพิธีร่วมลงนามจัดซื้อ ชุดแขนกล Dobot Magician Advance Education จำนวน 10 ชุด สำหรับการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาขาวิชาเอกพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์(AI) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
420. Bro.Pisutr Vapiso, Ph.D.,​ School Director of Assumption College Samutprakarn and Ms. Sirirat Rattanatawee, Business Development Manager of Examinations for the British Council Thailand signed a memorandum of agreement to launch an IELTS test center at Assumption College Samutprakarn. The signing ceremony was held on 31​st March 2022.
421. Assumption College Samutprakarn signed the agreement with Mahidol University International College (MUIC) under the MUIC Excellence Entrance Track (MEET) Program on April 1, 2022.
422. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับชั้น จัดการแข่งขันบาสเกตบอล ผู้ปกครองระดับชั้น ACSP SUMMER CUP 2022
423. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการร่วมกับประธานเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับชั้น ได้จัดการแข่งขันฟุตบอล ผู้ปกครอง ACSP SUMMER CUP 2022 ณ สนามฟุตบอล St. Francis Football Field
424. กิจกรรม ชมรมเกมคณิต ระดับประถม
425. กิจกรรม ชมรม Science Kids Power ระดับประถม
426. กิจกรรมชมรม Acsp Tamiya Mini4Wd ระดับประถม
427. กิจกรรม International Friendship 2022 (กิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Platform Zoom) ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ กับ Assumption English School, Singapore
428. ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส นำผู้แทนครูจากแผนก MLP และ แผนก EP ทำพิธีลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการและวิทยาลัยดุสิตธานี ณ ห้องศรีนครินทร์ ฮอลล์ วิทยาลัยดุสิตธานี
429. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับนักกีฬาและโค้ชผู้ฝึกสอน จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ณ St. Louis Arena
430. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมฟุตบอล VIP อัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้จัดการแข่งขันฟุตบอล นัดพิเศษ เพื่อเป็นเกียรติให้กับ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ในโอกาสครบวาระการปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
431. ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ร่วมประชุมรับมอบงาน และตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรการ จาก ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ซึ่งย้ายไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ในปีการศึกษา 2565
432. ผู้แทนคณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัล มอบกระเช้า ต้อนรับ ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ที่รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และ มอบกระเช้าให้ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส เนื่องในโอกาสที่บริหารงานโรงเรียนฯ ครบวาระ 3 ปี
433. การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม สูตรไฟเซอร์+ไฟเซอร์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 และและวัคซีนไฟเซอร์สูตรฝาสีม่วง เข็มกระตุ้นที่ 3 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2564
434. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดพิธีเลี้ยงอำลา ท่านผู้อำนวยการ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส และผู้ช่วยผู้อำนวยการ ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ในโอกาสครบวาระการปฎิบัติหน้าที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ณ St. Louis Arena “Theme ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ”
435. โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ร่วมกับสโมสรลูกเสือเกียรติยศ จัดการฝึกอบรมบุคคลากรทางการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม