acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับผู้ช่วยผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ประชุมร่วมกับ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิเพื่อหาแนวทางการรักษาครู บุคลากรและนักเรียน ที่ติดเชื้อโควิด-19

ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับผู้ช่วยผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ประชุมร่วมกับ คุณศิริวรรณ สว่างโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และคุณลภัสรินทร์ จีราโรจน์ธนากุล เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าองค์กร ผู้โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิเพื่อหาแนวทางการรักษาครู บุคลากรและนักเรียน ที่ติดเชื้อโควิด-19 ตามสิทธิการรักษาของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ Shelter Wisdom โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ