acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

เริ่มขึ้นแล้ว การแข่งขันฟุตบอล “SUMMER CUP 2022” ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ สนามฟุตบอล St. Louis Arena และสนามฟุตบอล St. Francis Football

เริ่มขึ้นแล้ว การแข่งขันฟุตบอล “SUMMER CUP 2022” ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ สนามฟุตบอล St. Louis Arena และสนามฟุตบอล St. Francis Football ซึ่งจัดให้กับ ชั้น ป.1-ม.3 ในการเรียนภาคฤดูร้อน ACSP SUMMER SCHOOL 2022 “FUN AND EXPLORATION” เพื่อสร้างความสุขและประสบการณ์ให้กับนักเรียน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง จัดการแข่งตามระดับชั้นของตนเอง แข่งขันแบบพบกันหมดในสายและนำที่ 1 และ 2 ในสายเข้าสู่รอบถัดไป โดยในวันนี้เป็นวันเปิดสนามของนักเรียนชั้น ป.1 ผลการแข่งขันปรากฎว่า ทีมเสือน้อย ชนะทีม ป.1/3#4 ไป 4:0 และทีม ป.1/3#2 ชนะทีม Victory United ไป 3:1 ขอขอบคุณนักเรียนและผู้ปกครองทุกระดับชั้นให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี