acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

การฉีดวัคซินไฟเซอร์ นักเรียนอายุ 5-12 ปี ประถมศึกษาปีที่ 1-2 โดยโรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ

จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องการให้สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า จึงกำหนดให้นักเรียนได้รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 ในเด็กอายุ 5-ไม่เกิน 12 ปี ดังนั้นทางโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการโดยฝ่ายปกครอง จึงประสานงานกับโรงพยาบาลศิครินทร์สมุทรปราการ เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม สูตรวัคซีนไฟเซอร์+ไฟเซอร์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 162 คน เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับนักเรียนตามโครงการ ACSP ปลอดภัยร่วมใจฉีดวัคซีน ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างมาก

อัลบั้มที่ 9799 : การฉีดวัคซินไฟเซอร์ นักเรียนอายุ 5-12 ปี ประถมศึกษาปีที่ 1-2 โดยโรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ (26 มีค 65)