acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม สูตรไฟเซอร์+ไฟเซอร์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 และและวัคซีนไฟเซอร์สูตรฝาสีม่วง เข็มกระตุ้นที่ 3 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2564

เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการโดยฝ่ายปกครอง ได้ประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลศิครินทร์สมุทรปราการ ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม สูตรไฟเซอร์+ไฟเซอร์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และ4 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 250 คน และวัคซีนไฟเซอร์สูตรฝาสีม่วง เข็มกระตุ้นที่ 3 เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับชั้นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 355 คน ตามโครงการ ACSP ปลอดภัยร่วมใจฉีดวัคซีน ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ซึ่งได้รับความไว้วางใจและความร่วมมือจากผู้ปกครองอย่างยิ่งในการนำนักเรียนมาฉีดวัคซีน