acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

กิจกรรมวิชา Art ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

🖼🖌กิจกรรมวิชา Art ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
🔴สัปดาห์ที่ 1
สนุกกับการเรียนรู้พื้นฐานค่าน้ำหนัก แสง-เงา ผ่านการสังเกตและถ่ายทอดด้วยทักษะการวาด จึงได้ภาพต้นไม้ฟอกอากาศในบ้าน Monstera ที่ดูมีความแตกต่างกันตามลักษณะเฉพาะของแต่ล่ะคน
🟠สัปดาห์ที่ 2
สนุกกับการเรียนรู้วาดภาพการ์ตูน ใน application ibispaint x แสดงผลงานด้วยทักษะการวาดและระบายสี ภาพผลงานที่ออกมาสวยงามมีความแตกต่างกันตามลักษณะเฉพาะของแต่ล่ะคนในการสร้างสรรค์ผลงานค่ะ
ครูที่ปรึกษาชมรม มิสสุนทรี