acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับนักกีฬาและโค้ชผู้ฝึกสอน จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ณ St. Louis Arena

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับนักกีฬาและโค้ชผู้ฝึกสอน จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ณ St. Louis Arena
โดยมี ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายวินัย ยงเขตรการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปาการคุณนิรุตติ์ เกลียวศิริกุล นายกสมาคมศิษย์เก่า พล.ต.ต.สุรพงษ์ อาริยะมงคล (อุปนายกและเลขาสมาคมกรีฑาทีมชาติไทย) พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ์ อาริยะมงคล (ประธานพัฒนาเทคนิคและผู้ฝึกสอนกรีฑาทีมชาติไทย) Mr.เอ ชูกูล มารัล (เลขาสหพันธ์กรีฑาแห่งเอเชีย) นายพีระวัฒน์ มงคลศิลป์ ผู้อำนวยการกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ และอดีตนักกรีฑาทีมชาติ ร.ต.ท.วรสิทธิ์ เวชพฤติ , พ.ต.อ.เอกชัย จันทะนะ , น.ท.สิทธิชัย สุวรรณประทีป และ พ.ต.ต.หญิง ลภัสสร ถาวรเจริญ รวมทั้ง ผู้ปกครอง คุณครู และเพื่อนๆ นักกีฬา ร่วมแสดงความยินดีกับนายภูริพล บุญสอน ม.วัฒนา สุวรรณรักษา(ผู้ฝึกสอน) นายนฤดล อัศวเรืองศรี (ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน) และม.ธนกฤต ศรีวัฒนา (ผู้ฝึกสอนคนแรก) โดยในพิธีดังกล่าว ทางโรงเรียนได้มอบเงินให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนดังนี้
ภราด ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวย มอบเงินรางวัลให้กับนาย ภูริพล บุญสอน 10,000 บาท
ม.ทองบัน ทำโยธา ผู้จัดการสมาคมฯ มองเงินรางวัลให้กับนายภูริพล บุญสอน 10,000 บาท
คุณนิรุตติ์ เกลียวศิริกุล นายกสมาคมศิษย์เก่า มอบเงินรางวัลให้กับ นายภูริพล บุญสอน 10,000 บาท
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ มอบเงินรางวับให้กับ ม.วัฒนา สุวรรณรักษา 10,000 บาท
นายนฤดล อัศวเรืองศรี 5,000 บาท และม.ธนกฤต ศรีวัฒนา 5,000 บาท พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนายภูริพล บุญสอน ชั้นม.5 ปีการศึกษา 2565 เป็นจำนวนเงิน 42,075 บาท
ทางโรงเรียนขอบคุณผู้สื่อข่าวจากสยามกีฬา ปราการเคเบิลทีวีและเคเบิลช่องAEC รวมทั้งผู้สนับสนุนทุกภาคส่วน ที่ทำให้การจัดงานวันนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยอย่างดียิ่ง