acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ร่วมประชุมรับมอบงาน และตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรการ จาก ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ซึ่งย้ายไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ในปีการศึกษา 2565

ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ร่วมประชุมรับมอบงาน และตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรการ จาก ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ซึ่งย้ายไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ในปีการศึกษา 2565 โดยมี ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รับมอบงาน และตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ