acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

งานสระว่ายโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบบำรุงดูแลสระว่ายน้ำ โดยบริษัทเจไฟว์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด (J5 EXPORT IMPORT CO.,LTD.) ทำการติดตั้งเปลี่ยนปั๊มน้ำจำนวน 6 ตัว พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของระบบ ที่สระว่ายน้ำ อาคารศักดานุสรณ์

เมื่อวันที่ 23 - 24 มีนาคม พ.ศ.2565 งานสระว่ายโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบบำรุงดูแลสระว่ายน้ำ โดยมีพนักงานจำนวน 4 คน จากบริษัทเจไฟว์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด (J5 EXPORT IMPORT CO.,LTD.) เข้ามาทำการติดตั้งเปลี่ยนปั๊มน้ำจำนวน 6 ตัว พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของระบบ ที่สระว่ายน้ำ อาคารศักดานุสรณ์ โดยมี ม.สุพัฒน์ วิชชุประเสริฐ และพนักงานสระว่ายน้ำควบคุมดูแลในการติดตั้ง เป็นที่เรียบร้อย ในการนี้โรงเรียนได้ปรับปรุงคุณภาพของน้ำโดยใส่ระบบเกลือและคลอรีน พร้อมทั้งตรวจเช็คคุณภาพ ของน้ำให้มีคุณภาพมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัยอยู่เสมอ สระว่ายน้ำ ศักดานุสรณ์ พร้อมแล้วที่จะให้ความสุข ความสนุกในการเรียน มาเรียนด้วยกันนะครับ