acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

ชมรม Science Kids Power ระดับประถมศึกษา

ชมรม Science Kids Power 🔬 สถานที่: ห้องปฏิบัติวิทยาศาสตร์การประถมศึกษา ชั้น 6 อาคารหลุยส์ ชาแนล
เด็กๆที่สนใจวิทยาศาสตร์ ในช่วงภาคฤดูร้อนนี้ชมรม Science Kids Power มีกิจกรรมการทดลองอย่างง่ายๆ ที่นักเรียนได้ลงมือทดลองด้วยตัวเอง ในสัปดาห์แรกนี้นักเรียนจะเรียนรู้อุปกรณ์และข้อปฏิบัติในห้องแลป การทดลองในสัปดาห์นี้ คือ The layers of liquid : มาสร้างของเหลวแยกชั้นกันเถอะ
🔴คำถาม: เด็กๆ เคยสงสัยหรือไม่ว่า ทำไม ของเหลวบางชนิดถึงได้แยกชั้น ไม่ผสมกันนะ?
🟢คำตอบ: เพราะสารเหล่านี้มีความหนาแน่นที่แตกต่างกันนี่เอง ทำให้สารที่มีความหนาแน่นต่ำกว่าลอยอยู่เหนือสารที่ทีความหนาแน่นสูงกว่า ผลการทดลองที่ได้ จึงทำให้สารเหล่านี้ไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
พบกับการทดลองเรื่องอื่นๆในสัปดาห์หน้านะคะ