acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

กิจกรรม ชมรมเกมคณิต ระดับประถม

ชมรมเกมคณิต คิดสนุกให้นักเรียนปฎิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์โดยต่อเลโก้ตามจินตนาการผู้เรียนทำแบบฝึกเกมคณิต/Math... เสริมแรง... โดยเลือกรางวัลตามใจชอบเด็กๆ ที่เรียนได้พัฒนาตนเองดีขึ้นตอบคำถามจากโจทย์ปัญหาแข่งขันคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น