acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

กิจกรรม ชมรม Board Game Cafe ระดับมัธยมศึกษา

🃏ชมรม Board Game Cafe โลกการเรียนรู้ของเกมกระดาน พื้นที่สันทนาการที่เปลี่ยนการเล่นให้เป็นทักษะ บอร์ดเกมเป็นช่องทางหนึ่งในการเข้าสังคม สอนเรื่องการวางแผน การรับมือกับความไม่แน่นอน สอนเรื่องการจัดการความเสี่ยง สอนเรื่องการมองให้เห็นทางเลือกต่างๆ นอกจากจะทำหน้าที่สร้างความบันเทิงได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องแล้ว บอร์ดเกมยังสร้างทักษะชีวิตที่ไปใช้ได้จริง เป็นเกมที่มากกว่าเกม