acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดพิธีเลี้ยงอำลา ท่านผู้อำนวยการ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส และผู้ช่วยผู้อำนวยการ ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ในโอกาสครบวาระการปฎิบัติหน้าที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ณ St. Louis Arena “Theme ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ”

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดพิธีเลี้ยงอำลา ท่านผู้อำนวยการ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส และผู้ช่วยผู้อำนวยการ ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ในโอกาสครบวาระการปฎิบัติหน้าที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ณ St. Louis Arena “Theme ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ” โดยมี คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองฯ คุณนิรุตต์ เกลียวศิริกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ กรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ประธานผู้ปกครองระดับชั้น ผู้แทนครูเกษียณ คุณสุทิน โพธิพุฒ ประธานชมรมฟุตบอลVIP คณะครู และพนักงาน เข้าร่วมในพิธี โดยในพิธีดังกล่าวมีการแสดง 3 ชุด ประกอบด้วย การแสดงของคณะคุณครู,การแสดงของพนักงาน และการแสดงของผู้ปกครองนักเรียน พร้อมทั้งชมวีดีทัศน์ “ความประทับใจของชาว ACSP ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ผู้แทนคณะครู พนักงาน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า พร้อมทั้งหน่วยงานต่างๆ ได้มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกให้กับ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ และภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมทั้งผู้ร่วมงานทุกคน ได้นำดอกกุหลาบมอบให้กับภราดาทั้ง 2 ท่าน เพื่อแสดงความรักและขอบคุณที่ท่านได้อุทิศแรงกายแรงใจในการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาครู และพัฒนานักเรียนตลอดระยะที่ปฎิบัติหน้าที่ในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ