acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

ACSP ANNOUNCEMENT 2023 - 2024

teacher img

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
Opening of Semester 1, Academic Year 2024

ในวันพฤหัสบดีที่ที่ 16 พฤษภาคม 2567

- เรียนเสริมพิเศษตอนเย็น
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2567
- เรียนเสริมพิเศษวันเสาร์
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2567
teacher img

Logo Design Contest

เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ขอเชิญ นักเรียน คุณครู ศิษย์เก่า และผู้ปกครองครอบครัว ACSP ทุกท่าน ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ของการก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ 45 ปี ในปีการศึกษา 2567

รับสมัครและส่งผลงาน: 21 มีนาคม - 25 เมษายน 2567

ประกาศผล : วันที่ 30 เมษายน 2567

รางวัลการประกวด: รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


กติกา
  • 1.ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มส่งผลงานเข้าประกวด

และหนังสือให้ความยินยอมฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

2. ส่งไฟล์เอกสารฯ แนบมาพร้อมกับผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด

มาที่ Email : acsp.director@acsp.ac.th
Click >>Download Application Form

teacher img

ประกาศห้องเรียนปีการศึกษา 2567

-ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

Click >> HERE

ACSP News

ACSP News, Activities and Public relations of the school

img

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้จัดพิธีแสดงกตเวทิตาจิตครูเกษียณ ณ หอประชุมรัชตสมโภช ชั้น 4 อาคารหลุยส์ มารี โดยมี ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธ

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้จัดพิธีแสดงกตเวทิตาจิตครูเกษียณ ในวันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมรัชตสมโภช ชั้น 4 อาคารหลุยส์ มารี โดยมี ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี ...

Read More
img

ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมสมรรถภาพทางกาย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ในวันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมสมรรถภาพทางกาย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567...

Read Moreimg

กิจกรรม INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN FOR FUTURE รู้จักบุคลิกภาพและศักยภาพตนเองสู่การออกแบบอนาคตที่ใช่

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 9.00 ถึง 12.30 น. งานแนะแนวฝ่ายวิชาการและแผนก English Program ร่วมกันจัดกิจกรรม “INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN FOR FUTURE รู้จักบุคลิกภาพและศักยภาพตนเองสู่การออกแบบอนาคตที่ใช่”...

Read More
img

ACSP Summer Camp 2024 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกับ Vision UK Education Centre ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและพัฒนาผู้นำเยาวชน ณ เมืองเซาแธมป์ตัน ประเทศอังกฤษ และทัศนศึกษาประเทศสกอตแลนด์และเวลลส

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกับ Vision UK Education Centre ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและพัฒนาผู้นำเยาวชน ณ เมืองเซาแธมป์ตัน ประเทศอังกฤษ และทัศนศึกษาประเทศสกอตแลนด์และเวลลส์ ระหว่างวันที่ 4 - 26 เมษายน พ.ศ. 2567...

Read More
img

บรรยากาศการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์) และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาตะวันออก) ปีการศึกษา 2567

บรรยากาศการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์) และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาตะวันออก) ปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม Antonio...

Read More

MLP’s Learning Atmosphere

บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน แผนก MLP

English Program (EP) News

Latest Activities

EP NEWS REPORTER

 

103

Classroom

4579

Students

273

Thai Teachers

96

Foreign teachers

อัพเดทข้อมูล วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2567

Our Features

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมิได้มุ่งเน้นเพียงศักยภาพทางด้านวิชาการ แต่ยังให้ความสำคัญในทักษะทางสุนทรียภาพ ไม่ว่าจะเป็น ดนตรี กีฬา หรือทักษะด้านอื่นๆ ที่สามารถพัฒนานักเรียนให้กลายเป็นบุคลากรที่โดดเด่นในความถนัดของตนเป็นแรงบันดาลใจสู่ผู้คนต่อไป

ACSP AFTER SCHOOL

กิจกรรมเสริมทักษะทางด้านวิชาการ กีฬาและสุนทรียภาพ ระหว่างเวลา 17.00 - 18.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการ ต่อ 207-208

ACSP MUSIC CENTER

ACSP Academy and School Activites
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
ศูนย์ดนตรีโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ม.สุภชัย มะลิ โทร 081-383 3948

facebook : ACSP.MusicCenter/

ACSP SWIMMING

ACSP SWIMMING COURSE 2023
คอร์สที่1 จันทร์-พุธ เวลา17.00-18.00น. ราคา3900บาท/26ครั้ง
คอร์สที่2 อังคาร-พฤหัส เวลา17.00-18.00น. ราคา4,050บาท/27ครั้ง

ติดต่อ ม.สุพัฒน์ วิชชุประเสริฐ โทร.061-9807858

ACSP CLUBS

Academic success is very important for most students and their parents, but we should never overlook the value of the academic clubs which broaden the learning experience and give everyone a chance to develop their individual talents and interests.

2023, CLUB PRESIDENT OF M.1-3 2023, CLUB PRESIDENT OF M.4-6 Join Club

Extra Curricular Activity

The activities students enjoy outside the classroom and outside their traditional education are a major part of their school experience and their importance to our students' lives cannot be overestimated.

Read more

Reading Aloud

MLP : Primary 1 - 6 and Secondary 1 -3
แบบฝึกการอ่าน และการออกเสียงภาษาอังกฤษ
(แผนก MLP : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)


Read More


ACSP Library

ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุด
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆของทาง Facebook
ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ :

www.facebook.com/ACSP_Library

ACSP fitness Center

ACSP FITNESS CENTER

ACSP FOOTBALL ACADEMY

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นป.1-ม.6
วันจันทร์ และพุธ
สัปดาห์ละ 2 วัน/ ครั้งละ 2 ชั่วโมง
เวลา 17.00 - 19.00 น.

ม.มานพ ลองงาม เบอร์ 06-2917-9555
ม.ธนภัทร เนตรทิพย์ เบอร์ 06-2497-3526

Our Services

การบริการส่วนต่างๆของโรงเรียน

ศูนย์สอบ ACSP International Standards Testing Centre (ISTC)

ACSP International Standards Testing Centre (ISTC)

Click to Website ACSP International Standards Testing Centre (ISTC)
สนใจสมัคร ติดต่อ ศูนย์สอบ ACSP ISTC 02 384 7491-6 ต่อ 400

Lunch Menu For Primary 1 - 3

โดยงานโภชนาการ อัสสัมชัญสมุทรปราการ

Download
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 8/2565

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ พ.ศ.2565

Click >> เพื่อดาว์นโหลดข้อมูล


New Teachers in Academic Year 2023

img

ม.ชนพัฒน์ คหัฐสันต์
ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ2)
คณะ: ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก: เอกคณิตศาสตร์ สถาบัน: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิชาที่สอนและภาระหน้าที่ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
img

ม.กฤติน วรรณวีรากร
ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะ: คณะครุศาสตร์ วิชาเอก: เอกคณิตศาสตร์ สถาบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาที่สอนและภาระหน้าที่ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
img

ม.พรธณา เจือจารย์
ปริญญาโท ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะ: คณะครุศาสตร์ วิชาเอก: สาขา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

วิชาที่สอนและภาระหน้าที่ ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
img

มิสจิตสุภัค เอ่งฉ้วน
ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะ: คณะศิลปศาสตร์ วิชาเอก: สถาบัน: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิชาที่สอนและภาระหน้าที่ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
img

ม.ชนายุทธ หัสราช
Bachelor of Arts, Major Philosophy University of Dayton.

วิชาที่สอนและภาระหน้าที่ ครูสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมการศึกษา
img

มิสศุภิสรา พรมสุวรรณ์
ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) การศึกษาบัณฑิต วิชาเอก: สาขาชีววิทยา สถาบัน: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิชาที่สอนและภาระหน้าที่ ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา
img

มิสธัญวรัตน์ ทวีศิริเจริญธนา
ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะ: วิทยาการจัดการ วิชาเอก: สาขาการจัดการ สถาบัน: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิชาที่สอนและภาระหน้าที่ ครูสนับสนุนการสอนสำนักผู้อำนวยการ
img

มิสญาดา บุญเทส
ปริญญาตรี คณะ: ศึกษาศาสตร์ วิชาเอก: เอกภาษาอังกฤษ สถาบัน: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิชาที่สอนและภาระหน้าที่ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
img

มิสภัทรสุดา ฝั้นอิ่นแก้ว
ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะ: คณะครุศาสตร์ วิชาเอก: เทคโนโลยีการศึกษาคู่ภาษาไทย สถาบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาที่สอนและภาระหน้าที่ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
img

ม.ทฤษฎี พัลลภดิษฐ์สกุล
ปริญญาตรี คณะ: ศิลปศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก: สาขาวิชาการจัดการการกีฬา สถาบัน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิชาที่สอนและภาระหน้าที่ ครูผู้สอนวิชาว่ายน้ำ
img

มิสณัฐพิมล แสงประไพ
ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะ: วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอก: หลักสูตรและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิชาที่สอนและภาระหน้าที่ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ