acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” (MOU) ระหว่าง โรงเรียน Keonguk Elementary, Junior High, High School, โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดย ภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” (MOU) เพื่อยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 และเป็นการปลูกฝังความเป็นสากลผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างนักเรียนทั้งสองประเทศ ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนผ่านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น ระหว่าง Mr. Lee Jong-kun ครูใหญ่ โรงเรียน Keonguk Elementary, Junior High, High School, โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้โดยมี ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้ด้วย การลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” (MOU) นี้ ได้มีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งโปรแกรมการเรียน MLP และEnglish Program