acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

คุณปุณวีณ์ สุขเย็น ผู้ปกครองของนายธนวัต สุขเย็น นักเรียนชั้น ม.5/6 ได้นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โคคา-บิ๊กเบิ้ม สินค้าใหม่จากบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) จำนวน 14 ลัง สนับสนุนในโครงการ “จิตอาสาทำความดี ACSP สานฝัน พี่เพื่อน้อง” ให้กับโรงเรียนบ้านซับครก และโรงเรียนวัดนายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 คุณปุณวีณ์ สุขเย็น ผู้ปกครองของนายธนวัต สุขเย็น นักเรียนชั้น ม.5/6 ได้นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โคคา-บิ๊กเบิ้ม สินค้าใหม่จากบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) จำนวน 14 ลัง รวมทั้งสิ้น 2,520 ซอง มามอบให้กับโรงเรียน โดย ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์ (หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม) เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนในโครงการ "จิตอาสาทำความ ACSP สานฝัน พี่เพื่อน้อง" ณ โรงเรียนบ้านซับครกและโรงเรียนวัดนายาว จ.สระบุรี ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 นี้