acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

ผู้ใหญ่ณัฐพล อ้นอินทร์ และคุณสาวิณีย์ ยงถาวร (ไร่คุณสมเกียรติ-เขาค้อ) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 5,000 บาท พร้อมด้วยอุปกรณ์กีฬา สนับสนุนในโครงการ “จิตอาสาทำความดี ACSP สานฝัน พี่เพื่อน้อง” ให้กับโรงเรียนบ้านซับครก และโรงเรียนวัดนายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565 ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ท่านผู้อำนวยการ ได้ให้การต้อนรับ ผู้ใหญ่ณัฐพล อ้นอินทร์ และคุณสาวิณีย์ ยงถาวร (ไร่คุณสมเกียรติ-เขาค้อ) เพื่อรับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 5,000 บาท พร้อมด้วยอุปกรณ์กีฬา ประกอบด้วย ลูกฟุตบอล จำนวน 5 ลูก ลูกวอลเลย์บอล จำนวน 3 ลูก และลูกตะกร้อ จำนวน 4 ลูก เข้าในโครงการกิจกรรม “จิตอาสาทำความดี ACSP สานฝัน พี่เพื่อน้อง” ให้กับโรงเรียนบ้านซับครก และโรงเรียนวัดนายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565