acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

ม.นวพล แก้วภูมิ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้แทนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ นำกระเช้าของขวัญ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2565 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการและประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565 ม.นวพล แก้วภูมิ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้แทนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ นำกระเช้าของขวัญ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2565 แด่คุณพงศ์เทพ เพชรโสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ และคุณขนิษฐา ศรีบัวชุม ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ