acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ รับมอบทุนการศึกษา ในโครงการจิตอาสาทำความดี ACSP สานฝัน พี่เพื่อน้อง จากผู้แทนผู้ปกครองแต่ละระดับชั้น

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ และภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ทุนการศึกษาในโครงการ“จิตอาสาทำความดี ACSP สานฝัน พี่เพื่อน้อง” เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน รวมทั้งอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ให้กับโรงเรียนบ้านซับครก และโรงเรียนวัดนายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2565 โดยโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมฟุตบอล VIP อัสสัมชัญสมุทรปราการ มีผู้ปกครอง นักเรียน ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน รวมทั้งอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ เป็นเงิน 142,000 บาท โดยมี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 27,300 บาท พร้อมแอลกอฮอล์และออกซิเจน
2. ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5,000 บาท
3. ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 22,000 บาท
4. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 จำนวน 3,000 บาท
5. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 จำนวน 8,000 บาท
6. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 34,000 บาท พร้อมเครื่องเขียน
7. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 39,000 บาท
8. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 142,300 บาท ทางโรงเรียนขอขอบคุณทางเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน และ ผู้ปกครองที่ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ณ โอกาสนี้

อัลบั้มที่ 9688 : ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ รับมอบทุนการศึกษา ในโครงการจิตอาสาทำความดี ACSP สานฝัน พี่เพื่อน้อง จากผู้แทนผู้ปกครองแต่ละระดับชั้น (13 มค 65)