acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูแผนกธุรการ มอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลปีใหม่ แก่ โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ และโรงเรียนอนุบาลบุษยมาส

เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2565 ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูแผนกธุรการ มอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลปีใหม่ แก่ โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ โดยมี คุณสิทธิชัย เจริญพิวัฒพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ คุณอภิชาติ เจริญพิวัฒพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แผนกภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ และ อ.รุจิรา เจริญพิวัฒพงษ์ ให้การต้อนรับ โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ อ.ต้องจิตต์ จิตดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ และคณะครูให้การต้อนรับ และโรงเรียนอนุบาลบุษยมาส อ.มยุรี ไพสุนทรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุษยมาส ให้การต้อนรับ

อัลบั้มที่ 9685 : ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมทีมงานธุรการ มอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลปีใหม่ แก่ โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ และโรงเรียนอนุบาลบุษยมาส (7 มค 65)