acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

ผู้แทนครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เข้าอวยพร พร้อมมอบกระเช้า ให้กับ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ เนื่องในเทศกาลคริสตมาส-วันปีใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 ทางผู้แทนครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เข้าอวยพร พร้อมมอบกระเช้า ให้กับ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ซึ่งเป็นกรรมการสถานศึกษา และเนื่องในเทศกาลคริสตมาส-วันปีใหม่

อัลบั้มที่ 9670 : ผู้แทนครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เข้าอวยพร พร้อมมอบกระเช้า ให้กับ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ซึ่งเป็นกรรมการสถานศึกษา และเนื่องในเทศกาลคริสตมาส-วันปีใหม่