acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครู-พนักงานฯ มอบของที่ระลึกให้กับ อ.ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว หัวหน้าศูนย์สุขภาพองค์รวมฯ ที่มาตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ให้กับคณะครูและพนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ และ คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครู และพนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มอบของที่ระลึกให้กับ อ.ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว หัวหน้าศูนย์สุขภาพองค์รวมฯ ที่มาตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ให้กับคณะครูและพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 ธันวาคม ณ บริเวณลาน Sports Center

อัลบั้มที่ 9656 : ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครู-พนักงานฯ มอบของที่ระลึกให้กับ อ.ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว หัวหน้าศูนย์สุขภาพองค์รวมฯ ที่มาตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ให้กับคณะครู-พนักงาน (15-17 ธค 64)