acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ, ภราดาณัฐธร สุพล รองผู้อำนวยการ และคณะผู้ร่วมบริหาร ร่วมพิธีประดับเข็มนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการร่วมกับฝ่ายปกครองจัดพิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ 2556 ณ หอประชุมรัชตสมโภช ชั้น 4 อาคารหลุยส์ มารี โดยมี ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ภราดามานิต สกนธวัฒน์ และ ภราดาณัฐธร สุพล รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าฯ ให้เกียรติในการประดับเข็มกับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนเพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นสถาบัน