acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

“พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2566”

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ คณะภราดา คณะผู้บริหาร คณะกรรมการงานอภิบาล ได้กำหนดจัด พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 – 09.30 น. โดย บาทหลวงธีระ  กิจบำรุง  เจ้าอาวาสวัดพระบิดาเจ้าทิพวัล เป็นประธานในพิธี บาทหลวงสุวนารถ  กวยมงคล อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบิดาเจ้าทิพวัล ร่วมถวายบูชาขอบพระคุณ ทั้งนี้เพื่อวอนขอพระพรอันอุดมจากพระเจ้า สำหรับคณะภราดา คณะผู้บริหาร สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตลอดจนผู้มีน้ำใจดีทุกท่านที่คอยสนับสนุนกิจการของโรงเรียน คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ หอประชุมรัชตสมโภช อาคารหลุยส์มารี ชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ